Szoftverek

Terrasolid termékek

Terrasolid

A Terrasolid Ltd. 1989 óta fejleszt felhasználóbarát és hatékony 3 dimenziós alkalmazásokat felmérésre és infrastrukturális tervezésre. Az átfogó fejlesztések eredményeként számtalan alkalmazás vált hozzáférhetővé felméréshez, terepmodellezéshez, utcai ill. földalatti vezetékhálózatok tervezéséhez és tájrendezéshez egyaránt.
Ebbe a termékcsaládba olyan sajátos feladatok elvégzésére szolgáló eszközök tartoznak, mint a lézeres letapogatás és fényképezés utómunkálatainak elvégzése, vizsgálati fúrások adatainak feldolgozása. A digitális adatok beolvasását, a felmérés, tervezés és műszerállás közti adatáramlás biztosítását és a modell-alapú tervezési eljárásokat sokoldalú, hatékony és költségkímélő eszközök biztosítják. A TerraSolid alkalmazásai Bentley termékeken,  MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil szoftvereken futnak.  

LIDAR adatok automatizált javítása

MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil programokhoz.

A TerraMatch a Terrasolid és a stockholmi Digpro AB közös fejlesztésének eredményeként létrehozott magas színvonalú alkalmazás a lézerszkennerrel felmért adatok javítására. A Digpro dolgozta ki az alapvető működési elveket, a Terrasolid pedig kiegészítette ezt egy MicroStation-re épülő grafikus felhasználói felülettel.

A pontok az épület tetején megmutatják a különböző repülési útvonalak közti eltérést.

A pontok az egyeztetés után.

Repülési útvonal száma szerint megjelenített pontok

A TerraMatch egymást fedő lézersávokat hasonlít össze és úgy javítja a tájolási paramétereket, hogy nagy pontosságú és jól illeszkedő lézeres adatokat kapjon. Az igazítás az XYZ alakzat vagy a különböző sávokból származó lézerpontok intenzitása közt mért különbségekre épül. A felhasználó eldöntheti, hogy a TerraMatch az összes adatpontot összekösse-e, vagy csak az olyan pontokat, amelyek a kiválasztott repülési útvonalakból származnak.

Legfontosabb jellemzők:

• Lézerrel letapogatott felületek tejesen automatizált korrekciója
• Tájolási hibák modellezése
• A legkisebb négyzetek módszerére épülő igazítás tájolási hibák becslésére
• A megfigyelések különbsége magasság és/vagy intenzitás szerint
• A lézeres letapogatás geometriájához igazított területalapú egyezések
• "Adat-szimat" a durva hibák kiszűrésére

Előnyök:

• A lézeres adat automatikus beállítása és ellenőrzése
• Egy létező, lézeres adatok feldolgozására szolgáló szoftverbe épül

Terepmodellező alkalmazás

MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil programokhoz.

A jó választás terepmodellezéshez

A TerraModeler a TerraSolid termékcsalád terepmodellező applikációja. Domborzati viszonyok, talajrétegek, vagy tervezett felszínek TIN-modelljei (Triangulated Irregular Network) alkothatók meg felmérési adatokból, grafikai elemekből vagy XYZ szövegfájlokból. A felületmodellek és izo-kontúrok felhasználhatók olyan paraméter-eloszlások képi megjelenítésére, mint hőmérséklet, zaj, mérgező koncentrátumok stb. Ugyanahhoz a rajzfájlhoz tetszőleges számú, különböző TIN kapcsolható.

A TerraModeler igen felhasználóbarát. Gyorsan és könnyen nagyfokú produktivitásra ad lehetőséget. Ha más terepmodellező applikációk drágának és bonyolultnak tűnnek, akkor a TerraModeler a megoldás. A TerraModeler rendkívül jó választás:
• építőmérnökök és földmérő mérnökök,
• építészek és várostervező mérnökök,
• környezetmérnökök,
• építési vállalkozók és bányamérnökök,
• térképészek és fotogrammetriával foglalkozók számára.

A TerraModeler más Terra-applikációkkal kombinálva alapvető segédeszköz a környezet-modellezéshez.

Annyi pontot és TIN-t használhat projektenként, amennyit csak akar!

A TerraModeler a felmérési adatokból gyorsan és automatikusan készít optimális felületmodellt (TIN-t), de ezt magunk is megtehetjük szintek, elemtípusok és szimbolika alapján kiválasztott rajzelemekből. A TerraModelerrel már egymillió pontból álló TIN is készült MicroStation alá.

Grafikai elemek töréspontjait hozzáadhatjuk a már meglévő felületmodellhez. Felhasználható elemtípusok például: vonal, vonal-köteg, görbe, összetett alakzat, elemcímke, kör stb.

Hosszú törésvonalak mentén közbülső pontok generálhatók. A felhasználó által definiált tűréshatárt alapul véve a felesleges felmérési adatok figyelmen kívül hagyhatók.

Felületmodell létrehozható rajzelemekből, például réteg és elemtípus alapján kiválasztott szintvonalakból.

Terep megjelenítése szintvonalak, háromszögek, rácsok és tartománytípusok segítségével

Szintvonalas térképet automatikusan létrehozhatunk. A szintvonalak megrajzolhatók finom görbékkel vagy törésponttal rendelkező vonalláncokkal. A felhasználó által definiálhatók a fő-, alap-, ill. segédszintvonalak intervallumai. A szintvonalak színük, vastagságuk és stílusuk alapján különböztethetők meg.

A felületmodell megjeleníthető háromszögű, ill. négyzetes rácshálózat segítségével, a felszín emelkedését vagy lejtését az ennek megfelelően változó színek érzékeltetik. A felhasználó a színösszetételt szabadon választhatja meg. A rácsozat szélessége szintén megadható, és síkban megjeleníthető.

Az eltérő jellegű területek tartománytípusonként szétválaszthatók egymástól. Az egyes tartománytípusoknak - mint például föld, fű, szikla, erdő, út - saját színrendszerük lehet, ill. kapcsolhatunk hozzájuk előre definiált anyagmintákat.

A TerraModeler lehetővé teszi, hogy tetszőleges magasságból szemléljük a felületmodellt, illetve hogy erre a magasságra elemeket helyezzünk el.

TIN-ek interaktív módosítása

Felületmodellek esetében gyakran van szükség azok módosításra. A TerraModeler lehetővé teszi a TIN-ek pontról pontra történő szerkesztését:
• Szúrhat be új pontokat, mozgathatja a már meglévőket új XYZ pozícióra
• Törölhet ki meglévő pontokat
• Létrehozhat új törésvonalakat vagy törölhet ki meglévőket
• Illeszthet be pontokat törésvonalak mentén
• Azonosíthat háromszögeket egyenként a TIN-hez adáshoz vagy elvételhez

Kerítéssel (fence) vagy rajzelemmel határolt területek is megváltoztathatók:
• Igazíthat TIN-pontokat fix magassághoz
• Mozgathat pontokat fel-le, adott távolsággal
• Mozgathat pontokat a kiválasztott felületnek megfelelően felfelé vagy lefelé
• Hozzáadhat vagy elvehet háromszögeket
• Hozhat létre hézagokat
• Törölhet a modell pontjaiból

TerraModeler-rel TIN-eket törölhet, másolhat, egyesíthet, és kivonhat egymásból.

Gyors és pontos térfogatszámítás akár eltérő terepviszonyok mellett is

A TerraModeler pontosan számít ki két felület közti térfogatot prizmoid eljárással, vagy rácsozat alapján. A kiszámítandó területet határolhatja kerítés vagy egy harmadik felület.

A számításkor készülő riport tartalmazza az árkok és kitöltések térfogatait és területeit. Ha felszíni vágási határt adunk meg, a kiemelt tömeget külön számítja ki olyan helyeken, ahol a vágott mélység a megadott határnál kevesebb.

Másik lehetőség, hogy egy vágósíkba állított elem mentén számítjuk ki a térfogatot, metszetsablonokat használva a kitermelendő mennyiség meghatározására. Ez igen alkalmas fejtések térfogatának kiszámítására.

Azzal, hogy a mennyiségi számításokat színezve láthatjuk, növelhetjük az eredmények megbízhatóságát.

Rajzelemek elhelyezése felület fölé vagy alá

A háromdimenziós felületmodellre grafikus elemeket, vonalakat, cellákat helyezhetünk. Megadható egy "dz" érték, amely az elem beszúrási pontját pozícionálja a felület alá vagy fölé.

Háromdimenziós területeket automatikusan kitölthetünk cellákkal. Ha egy erdőt akarunk létrehozni egy területen, kitöltjük fa cellákkal. A területet körülhatárolhatjuk kerítéssel vagy egy zárt alakzattal, és a felhasználó a cella véletlenszerű elhelyezésének paramétereit is meghatározhatja.

Bármely vonalas rajzelem és cella süllyeszthető annak érdekében, hogy a felületet kövesse. A kétdimenziós alakzatok változatlanok maradnak, de ugyanezek háromdimenziós változatai követik a modell magassági változásait.

Egyszerű adatimport és -export

A TerraModelerrel XYZ koordinátákat olvashatunk be ASCII fájlokból. Az adatok lehetnek véletlenszerűen felvett pontok vagy törésvonalak pontjai. Háromszögelési modelleket közvetlenül beemelhetünk más applikációkból.

A háromszögelési felületmodellek XYZ koordinátáit szövegfájlokba exportálhatjuk. Amikor egyszerű XYZ szövegfájlba pontokat írunk, a TerraModeler külön fájlokba írja a randompontokat és a törésvonalpontokat. A TerraModeler fájlba íráskor azonosítja mind a randompontokat, mind a törésvonalpontokat a feature-kód alapján.

Támogatott fájlformátumok: Geodimeter, Gemini, Tekla, Wild GRE, Wild COGO, XYZ Text, Point & edges text file, LandXML 1.0/1. 2, 4ce DOT, GMS, SMS / WMS, ICC, Moss triangulation, WorldToolKit NFF, SiteWorks DTM, Intergraph GRD, Disimp, NTF, bináris raszterek.

Metszetek 3D-ben rajzoláshoz, nyomtatáshoz

Létrehozhatunk háromdimenziós metszeti nézetet és kétdimenziós nézetet. A metszeti nézet egy elforgatott 3D-s nézet a metszetvonal mentén. Ez ideális a tervezés folyamán, mivel az elemeket könnyű elhelyezni 3D-s pozíciójukba.

Kétdimenziós nézeti síkot vagy keresztmetszeteket hozhatunk létre, ha vágósíkot adunk meg vonalas rajzelemek felhasználásával, mint pl. vonalak, alakzatok, ill. összetett láncok és alakzatok. A nézeti síkot bárhol elhelyezhetjük a rajzfájlban, és az automatikusan frissülhet minden, a felületmodellben történő változtatás után.

Az interaktív 3D-s metszeti nézetek hatékonyan segítik a rajzolást. Jól használhatók az elemek valós, 3D-s elhelyezésére.

Lézeres felmérési adatok feldolgozására szolgáló eszköz

MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil programokhoz.

A TerraScan lézeres felmérési adatokat feldolgozó szoftver. Több százmillió pont is könnyen feldolgozható vele, mivel minden rutin az optimális teljesítményt szolgálja.

A TerraScan rendkívül rugalmas és sokoldalú alkalmazás. A feldolgozási műveletek egyéni makrókkal és a felhasználó által definiált projekt-struktúrák alkalmazásával automatizálhatók.

A pontok színezése a pontok osztálya (balra), ill. a talajszint feletti magasság szerint (jobbra).

A TerraScan bármilyen ASCII XYZ szövegfájlból és sokféle bináris fájlból (LAS, LDI, DTE, EBN) képes pontokat olvasni a rajzfájlba. Saját bináris fájlformátuma (BIN) lehetővé teszi a kisebb fájlméretet és a gyorsabb hozzáférést.

Legfontosabb jellemzők:

• Koordinátatranszformációk. Pontok igazítása a geoid modellhez, geoid konverziók
• A pontok tengerszint feletti magasságának beállítása
• A pontfelhők megjelenítése háromdimenziós nézetben különböző színezési beállításokkal
• Pontok osztályokba sorolása: talaj, vegetáció, épületek, távvezetékek
• A pontok osztályozása manuálisan vagy automatikus eszközökkel
• A felesleges vagy hibás pontok megkeresése, törlése
• Magasság szerint színezett raszterek exportálása
• Az osztályozott pontok ASCII szövegfájlokba vagy bináris fájlokba exportálása
• Felületmodellezéshez felszíni pontok továbbítása a TerraModelerbe
• 3D vektoros kiértékelő eszközök
• Távvezetékek és tartóoszlopok kiértékelése
• Épületek kiértékelése
• Vasút kiértékelése
• Eszközök csoportos végrehajtása ('batch processing'), akár a szoftveren kívülről, másik hálózati számítógépről is

A talaj, a vegetáció és a nagyfeszültségű távvezeték közötti
minimális távolságok, lézerpontok alapján megállapítva.

A TerraScan a támogatott Bentley termékekkel és a többi Terra-applikációval teljes mértékben együttműködik. Ez a CAD-környezet számos hasznos eszközt és lehetőséget biztosít a háromdimenziós megjelenítés, a különböző műveletek, képi megjelenítések, vektoros feldolgozások, címkézések és a plottolás terén.

Adatcsoportok beolvasása a megfelelő koordinátarendszerbe

A TerraScan egy vagy több fájlból olvassa be a feldolgozandó pontokat. Automatikusan felismeri a kiválasztott fájl formátumát, ha azt az alkalmazás támogatja. A program kompakt és gyors bináris fájlformátuma mellett egyénileg definiálható saját ASCII szövegformátum az adatok beolvasására, kiírására.

Egy felhasználó által definiált fájlformátum a következő mezőket tartalmazhatja: koordináták, talajszint feletti magasság, pontosztályok, index, repülési útvonal és intenzitás.

A TerraScan támogatja a közvetlen koordináta-transzformációt WGS 84-ről a finn KKJ-ra, a svéd RT 90-re és UTM-re.

Pontok betöltésekor kiválasztható a célkoordináta-rendszer. A projekt blokkjainak meghatározásához adatszűréssel olvashatjuk be egy nagy állomány kis részletét.

A hatékonyság növelése projektek és makrók segítségével

A projekt határozza meg, hogy a teljes adatcsoport miként legyen kisebb részekre osztva. Ezeket a részeket (földrajzi területeket) a TerraScan terminológia blokkoknak nevezi.

A projektek használatának előnyei:
• Importálhatunk pontokat és az alkalmazás automatikusan, földrajzi területek szerint felosztja a pontokat. Erre azért van szükség, mert a bemenő adatok gyakran a repülési útvonal szerinti sorrendben érkeznek, de az osztályozáshoz a földrajzi területről származó összes pontra szükségünk van.
• Futtathatunk makrókat, amelyek automatikusan feldolgozzák a földrajzi területeket. Ez segíti az osztályozás, a koordináta-transzformáció, a simítás és az adat-kiírás automatizálását.

A makrók a feldolgozás lépéseinek automatizálását biztosítják. Az automatizálás legmagasabb szintjét akkor érjük el, ha a makrókat és a projekt-meghatározásokat együtt használjuk.

A makrók számos feldolgozási utasítást tartalmaznak, melyek végrehajtására egymás után kerül sor. A különböző lépések jelenthetik pontok osztályozását, törlését vagy transzformálását, pontok kiírását, nézetek frissítését, vagy meghívhatnak egy funkciót más MDL-alkalmazásból egy kifejezés kiértékelésén keresztül.

Alappontok könnyű és megbízható osztályozása

Az alappontok szűrése a TerraScan talán legfontosabb rutinja. Sok más osztályozó eszköz a pontok talajszint feletti magasságát az alappontokból készült felülethez hasonlítja.

Az osztályozó rutin két fázisból áll. A TerraScan először megkeresi a kezdőpontokat és egy átmeneti, kiindulási TIN-modellt épít a talált pontokból. Ebben a modellben a háromszögek leginkább a talaj alatt helyezkednek el, és csak a töréspontok érintik a talajt. Az eljárás elindítása előtt a valódi alsó pontokat a TerraScan egy másik rutinjával kell megkeresni. Ezek közül az "alsó pontok" közül néhány gyakran alacsonyabban van, mint más pontok a talajon, ezeket törölni kell.

Az ismétlődő paraméterek határozzák meg, hogy egy pontnak milyen közel kell lennie egy háromszög síkjához, hogy a pont a modell számára elfogadható legyen.

A talajpontok osztályozásának második fázisában a TerraScan elkezdi felépíteni a modellt, felfelé, új pontok ismételt hozzáadásával. Minden egyes hozzáadott pont által a modell egyre pontosabban követi a talajfelszínt.

Földmérési tervdokumentáció-készítő alkalmazás

MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil programokhoz.

Minden, ami a 3D-s földmérési tervdokumentáció létrehozásához szükséges

A TerraSurvey egy Bentley termékekre épülő földmérési tervdokumentáció-készítő alkalmazás. A TerraSurvey szövegfájlokból mérési adatokat olvas be, ill. azokból 3D-s földmérési rajzokat készít. Számos mérési adatformátumot automatikusan felismer. Saját fájlformátum-meghatározások hozzáadásával gyakorlatilag bármilyen fájl beolvasható, ami koordinátákat vagy szögértékeket tartalmaz.

Nem számít, hogy a bemeneti fájl hogyan készült. Csak be kell tölteni az adatokat, hozzárendelni a rajzi szabályokat, átnézni a lehetséges hibalehetőségeket, elvégezni a szükséges javításokat - mindezt interaktívan, mialatt a földmérési tervrajz készül.

A TerraSurvey hidat képez a földmérők és a tervezők között.

Intelligens lehetőség a felmérés előnyeinek kihasználására

Minden mért ponthoz tartozik egy feature kód, ami meghatározza, hogy mit mértünk fának, út tengelyének, magassági pontnak vagy aknafedélnek. Egy feature grafikus megjelenítését a rajzi szabályok határozzák meg. Nincs felső határa az egy feature-höz rendelhető rajzi szabályoknak.

A mért adatok feldolgozásakor a TerraSurvey megpróbálja minden egyes mért ponthoz a megfelelő feature-kódot megtalálni. Ha talált ilyet, az alkalmazás a feature-höz rendelt összes rajzi szabályt végignézi. A tényleges grafikus megjelenítést a mért pont információnak és a rajzi szabályoknak a kombinációja határozza meg.

Ajánlatos legalább egy saját feature-listát készíteni. Ennek az Ön cégénél dolgozó földmérő csoport által használt feature-öket kell tartalmaznia. Hosszú távon bizonyára szükség lesz arra, hogy számos feature-listát készítsen különböző célokra, például külső cégek által végzett mérések feldolgozásához, akik valószínűleg más feature-kódkészletet használnak. Szintén különböző feature-listákra lehet szükség különböző típusú, speciális célú mérési rajzok elkészítéséhez. A feature-listák szövegfájl formátumban tárolódnak. Egyszerre csak egy feature-lista lehet aktív.

A feature-kódok és a hozzájuk tartozó rajzi szabályok határozzák meg a földmérési rajzok grafikai megjelenítését. A TerraModeler feature-kódokat használ annak eldöntésére, hogy mely elemek tekinthetők érvényesnek egy kiválasztott felülethez

Beépített és egyéni formátumok

A TerraSurvey számtalan forrásból származó mérési adatot olvas. A támogatott koordináta-alapú fájlformátumok: Geodimeter, Moss genio, SDRmap, Sokkia, Wild xyz GSI-8, Wild xyz GSI-16, MTM, Binary database, KF85 és David , támogatott szögalapú fájlformátumok: Geodimeter angle, Nikon angle, Sokkia angle, Wild angle GSI-8, Wild angle GSI-16 és Wild.

A TerraSurvey-vel felhasználó által definiált fájlformátumok is készíthetők, így lehetséges gyakorlatilag bármilyen, oszlopba rendezett pontokat vagy megfigyelési adatokat tartalmazó szövegfájl beolvasása. A program fájlból olvasáskor automatikusan felismeri az adatformátumot, így nincs szükség fájlformátumok közötti konverzióra.

A TerraSurvey szögalapú mérési fájlokból is olvas, és kiszámítja a mérési pontokhoz, ill. a megfigyelési pontokhoz a pontos koordinátákat. Ön irányíthatja, hogy a számításban milyen vonatkoztatási alapot használjon. A TerraSurvey automatikusan meghatározza a megfigyelési pont helyét, ha elegendő számú adat van megadva.

Ha más alkalmazások nehezen kezelhetőnek vagy egyszerűen kevésnek tűnnek - fedezze fel a TerraSurvey-t!

Sokoldalú eszköztár segíti a munkát

Draw Ponit Table eszköz: táblázatos listát készít a mérési pontokból, és ezt megjeleníti a rajzfájlban. A felmérési elemekből kiszűri a felmérési pontok információit és egy pont-táblázatot készít a kiválasztott feature-kódokkal.

List Survey eszköz: a mérési rajzból listát készít egy szövegfájlba. A kimeneti fájlformátum lehet beépített, vagy a felhasználó által definiált mérési fájlformátumok bármelyike.

List Element eszköz: rajzelemek töréspontjainak listáját készíti el réteg és elemtípus szerinti szűrés alapján.

View Data Sources eszköz: megtekinthetők a mérési elemek azon adatforrásuk szerint, amelyből származnak. A mérési rajz gyakran különböző forrásokból származó adatok kombinációjából áll, amelyek eltérhetnek pontosságukban, megbízhatóságukban vagy más időben készültek. Itt látható például az, ha a régebbi mérési adatok és az újabb, megbízhatóbb mérések közt átfedés van.

Show Survey Info eszköz: egy elem mérési információját mutatja meg.

Set Scale eszköz: beállítja a nyomtatási méretarányt és újraarányosítja a rajzot. A méretarány minden mérési szövegelemre kihat, továbbá azokra a cellákra, amelyekhez papírméretet definiáltunk.

Hide Overlapping Text eszköz: megtalálja az egymást átfedő szövegelemeket és elrejti a felesleges elemeket úgy, hogy azokat egy meghatározott rétegre áthelyezi.

Soften Element eszköz: az éles sarkoknál új töréspontok hozzáadásával simítja az elemeket. Amikor látványtervet készítünk, a mérési elemek lágyabbnak, természetesebbnek tűnnek.

Hibajavítás és interaktív rajzmódosítás

Valahányszor egy mérési fájlt betöltünk, a pontok először a Loaded Survey Points (Betöltött mérési pontok) ablakban jelennek meg. Amíg ez az ablak nyitva van, a mérési rajz elemei átmeneti jelleggel láthatók. Ezek újrarajzolhatók valahányszor módosítjuk a mérési adatokat.

Mielőtt a végső mérési rajzot megalkotnánk, a mérési adatok érvényesítésére és rögzítésére számos módszer áll rendelkezésünkre. A felmerülő problémák megoldásához az alábbi eljárások közül választhatunk:
• Hiányzó adatok feltöltése. Például feature-kódok rendelhetők kódolatlan mérési pontokhoz.
• Hibás pontok törölhetők.
• Mérési pontok információi módosíthatók, pl. a koordináta-értékek, méretezési paraméterek.
• Az aktív feature-listában új feature jöhet létre, ha ilyet talál.
• Megváltoztatható egy feature grafikus megjelenítése a rajzi szabályok feature-listában történő módosításával.
• Csatolható egy másik cellakönyvtár, ha a megfelelő cella nem található.
• Egymást metsző törésvonalak megkeresése, kijavítása.

Az ablak bezárásakor az alkalmazás megkérdezi, hogy a mérési rajzot véglegesen a rajzfájlba akarjuk-e rajzoltatni.

A felső lista megjeleníti a mérési adatfájlból kinyert összes mért pontot. Az alsó lista megjeleníti a mért pontok beolvasásakor talált összes hibát.

A Find Intersecting Breaklines eszköz segítségével láthatóvá válik, hogy a mérési rajzelemek hol hoznának létre egymást metsző törésvonalakat a felületmodellben.

Fényképes adatok feldolgozása

A TerraPhoto földi és légi szkennelések során készült fényképek feldolgozására alkalmas szoftver. Segítségével kalibrált képeket hozhatunk létre a szkennelési projektekből és ortofotókat a nyers légifotókból. A szoftver MicroStation V8, Bentley Map, Bentley Map PowerView és  PowerCivil programok alatt fut.

Ortofotók készítése

A GPS/IMU rendszerek pontatlansága miatt az útvonal-információk nem mindig elegendők megfelelő minőségű ortofotók elkészítéséhez. Az esetleges kamera- beremegések szintén nehezítik a fényképek illesztését az utófeldolgozás során. A TerraPhoto segít kiszűrni ezeket az anomáliákat, hogy az elkészült ortofotók a lehető legnagyobb térbeli pontossággal rendelkezzenek.

Illesztőpontok megadása

A képek egymáshoz való illesztését közös illesztőpontok automatikus, félautomatikus vagy manuális megadásával, míg a felvételek térben elfoglalt abszolút helyzetét a földi viszonyítási pontok definiálásával adhatjuk meg. Az illesztőpontok megadásánál segítségünkre lehetnek a pontfelhőből kiértékelt felületmodellek, amelyek alapján a szoftver az ortofotó minden pixeléhez magassági értéket számol.  A közös pontok megadása után a szoftver automatikusan összeilleszti a légifelvételeket, elkészítve az ortofotót.

Nem csak pontos, de szép is

A felvételek összeillesztésénél a szoftver automatikusan kiegyenlíti az esetleges színárnyalat-eltéréseket, így az elkészült ortofotó nemcsak térbelileg pontos, de kinézetre is szép. Emellett lehetőség van a színek utólagos manuális korrekciójára is.

Kalibrált horizontális képek

A TerraPhoto segítségével kalibrálhatjuk a földi lézerszkennelés során készült fényképeinket, hogy a feldolgozó szoftverben együtt jeleníthessük meg a pontfelhővel és a vektoros állományokkal. A kalibráció elkezdése előtt jó tudni, hogy a szoftver többféle gyártó kameraadatait képes közvetlenül is importálni. Támogatott fájlformátumai között megtaláljuk az ECW, GeoTIFF, TIF, BMP, CIT, COT, RLE, PIC, PCX, GIF, JPG200 és PMG fájlokat.

Együttműködés egyéb termékekkel          

 A TerraScan és TerraModeler szoftverekkel együttműködve a TerraPhoto különböző eszközöket kínál a lézerszkennelt pontfelhők és fényképek együttes megjelenítésére. Lehetőségünk van légifelvételek vetítésére egy felületmodellre vagy faltextúrák készítésére a mobil vagy légi szkennelés során készült képekből. Látványos berepülő videót készíthetünk a pontfelhő és képi adatok felhasználásával. A felmérés során készült fényképek alapján színezéssel láthatjuk el a pontfelhőket.